Finanční úřad v Litvínově

Finanční úřad v Litvínově
Číslo finančního úřadu: 207
Adresa
U Zámeckého parku 948
43601 LITVÍNOV
Telefon: 476 769 311
Fax: 476 732 510
E-mail: podatelna@liv.ul.ds.mfcr.cz
Česká národní banka
Číslo účtu: xxxx-27622491/0710
Finanční ředitelství: Finanční ředitelství v Ústí nad Labem

Subscribe

Subscribe to our website to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply